ทำความเข้าใจง่ายๆ ภาษี 2 ล้านล้านบาท ที่สรรพากรเก็บได้ มาจากภาษีแหล่งใดบ้าง!?

อ้างอิงจากระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ พบว่าในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา สามารถเก็บภาษีได้สูงถึง 2 ล้านล้านบาท

โดยจะแบ่งออกเป็นภาษีแหล่งต่างๆ เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้..

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 799,621 ล้านบาท

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล 694,606 ล้านบาท

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 336,227 ล้านบาท

– ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 99,686 ล้านบาท

– ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,034 ล้านบาท

– อากรแสตมป์ ภาษีมรดก-อื่นๆ 16,967 ล้านบาท

 

 

หรือจะให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือหากกรมสรรพากรเก็บได้ 100 บาท จะแบ่งออกโดยประมาณเป็นเป็น..

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 40 บาท

– ภาษีเงินได้นิติบุคคล 34 บาท

– ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 16 บาท

– ภาษีปิโตรเลียม 5 บาท

– ภาษีอื่นๆ รวมกันอีก 5 บาท

 

#BillionMindset #ภาษี #กรมสรรพากร

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...