6 รัฐวิสาหกิจ ขาดทุนสูงสุด ในปี 2562 ที่ผ่านมา…

หลังจากที่เราเพิ่งลงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่นำส่งรายได้เข้ารัฐสูงสุดในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา

มีหลายคนอยากจะให้ทางเรานำเสนอข้อมูลของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนสูงสุด ทีมงานจึงรวบรวมข้อมูลมาจัดทำเป็นภาพเพิ่มเติม

 

อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีตัวเลขการขาดทุนสูงสุด

ในส่วนอันดับอื่นๆ นั้น ตามภาพอินโฟกราฟิกที่เราลงประกอบไว้ครับ

 

 

(สำหรับ “การบินไทย” ในปี 2562 ยังคงนับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แม้ในปัจจุบันกระทรวงการคลังจะขายหุ้นออก จนพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจแล้วก็ตาม)

 

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...