ธุรกิจของมหาเศรษฐีเยอรมนี ประกอบไปด้วย

ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย

ธุรกิจยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 3 ราย

ธุรกิจซอฟต์แวร์ 2 ราย

ธุรกิจชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 1 ราย

ธุรกิจขนส่ง 1 ราย

 


 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aldi ธุรกิจของตระกูลรวยที่สุดในเยอรมนีได้ที่: https://billionway.co/aldi-story/

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...