เทียบ 3 ประเทศอาเซียน ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด อินโดนีเซีย vs ไทย vs ฟิลิปปินส์

 

หากนับในด้านขนาดเศรษฐกิจแล้ว อินโดนีเซีย คือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตามมาด้วยไทย และฟิลิปปินส์

เราเลยอยากจะลองเทียบทั้ง 3 ชาตินี้ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ดูว่า แต่ละประเทศนั้นมีตัวเลขต่างๆ ที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด?

 

 

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ..

ถึงแม้ “ประเทศสิงคโปร์” จะมีขนาดเศรษฐกิจอันดับที่ 5 ในอาเซียน แต่เป็นชาติที่ประชากรรายได้เฉลี่ยสูงสุดในทุกประเทศ

โดยข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2019 พบว่าชาวสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยถึง 163,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่ารายได้เฉลี่ยของไทยถึง 8 เท่าเลยทีเดียว!!

🤔🤔

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...