เลือก “ประกันสุขภาพอย่างไร” ให้เหมาะกับสายอาชีพ ที่ต้องการประกันต่างกัน..

206
Facebook
Twitter
LINE

ด้วยความไม่แน่นอนของคนทำธุรกิจ ทำให้หลายครั้งที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงการเงินการลงทุนแบบกะทันหัน ซึ่งปกติค่าใช้จ่ายเรื่องประกัน อย่างที่รู้กันจะเป็นเบี้ยประกันตายตัว จึงไม่สามารถทำให้ขยับอะไรได้

ในช่วงที่ฝืดเคือง หรือในช่วงที่มีก็ไม่สามารถปรับแผนคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งขอแนะนำกรุงศรี ประกันสุขภาพตามใจตัวนี้เลย ตอบโจทย์คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ในช่วงที่ยากลำบาก ครั้งแรก

เราอาจจะเลือกแผนความคุ้มครองน้อยหน่อย และหากปีถัดไปกิจการรุ่งเรือง เราต้องการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ก็เพิ่มความคุ้มครองให้สูงขึ้น เช่นเดียวกัน

และยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ ได้อีก คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะให้นอนโรงพยาบาลตลอดก็ไม่ใช่เรื่อง เลยเลือกทำเสริม พวก OPD เข้า หรือหากต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆ เราก็สามารถรับค่าชดเชยรายวันได้อีกด้วย ไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน ประกันสุขภาพจากกรุงศรีนี้เข้าใจเราได้หมด

 

 

#กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ #คุ้มครองถึงใจปรับแผนได้ตามแผนคุณ

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคากรุงศรีอยุธยาคลิก https://bit.ly/3sM0cVq

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...