สรุปเรื่องการล้มละลายของ Virgin Australia สายการบินอันดับสองในประเทศออสเตรเลีย

ทำไมเรื่องดังกล่าวจึงน่าสนใจ!? แล้วจะส่งผลมาถึงไทยหรือไม่!? ติดตามอ่านกันได้เลยครับ…

 

เกิดอะไรขึ้นกับ Virgin Australia !?

หลังจากประสบกับปัญหาขาดทุนต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปี พร้อมกับหนี้สินประมาณ 100,000 ล้านบาท แล้วมาเจอกับวิกฤติโควิด-19 ซ้ำเข้าไปอีก

สายการบิน Virgin Australia ที่เจียนอยู่เจียนไป ยื่นขอเงินกู้จากรัฐบาลออสเตรเลียประมาณ 30,000 ล้านบาท

แต่คำขอกู้ดังกล่าว “ไม่ได้รับการอนุมัติ” เพราะเรื่องนี้มีความซับซ้อนเล็กน้อย…

มีรายงานว่า รัฐบาลออสเตรเลียกังวลว่าเงินดังกล่าวอาจจะถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อ Virgin Austrlia มีเจ้าของเป็นสายการบินและนักธุรกิจต่างชาติ

เจ้าของหลักๆ ของสายการบินนี้ก็คือ Richard Branson นักธุรกิจชื่อดัง, HNA Group บริษัทจากจีน รวมถึงสานการบินดังอย่าง Singapore Airlines และ Etihad Airways

ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นก็ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากทางรัฐบาลของแต่ละประเทศ แต่เป็นเงินช่วยเหลือธุรกิจในประเทศเท่านั้น จึงไม่สามารถเอาเงินมาช่วย Virgin Australia ได้

ทางสายการบินจึงต้องหันหน้าเข้าหารัฐบาลออสเตรเลีย

แต่อย่างที่กล่าวไปว่า.. รัฐบาลเองก็อาจจะมองว่า เมื่อเจ้าของเดิมไม่ยอมใช้เงินส่วนตัวมาอุดหนุนตรงนี้ แล้วเหตุใดต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องปล่อยกู้ให้!?

 

ในที่สุด.. เมื่อคำขอกู้เงินรอบนี้ไม่สำเร็จ ฝ่ายบริหารของสายการบินจึงตัดสินใจขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

จากนั้นบริษัทก็ถูกส่งต่อให้กับ Deloitte บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังเป็นผู้ควบคุมดูแล้ว

ทั้งนี้ Deloitte จะทำการปรับชำระบัญชี รวมถึงเจรจากับนักลงทุน ที่สนใจจะมาเซ้งกิจการนี้ ซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่ามีอย่างน้อย 10 เจ้าที่ให้ความสนใจ

ทางด้านรัฐบาลออสเตรเลียเอง แม้จะไม่ให้เงินกู้รอบล่าสุด แต่ก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนเงินกู้ให้กับ “เจ้าของใหม่”

นั่นเพราะถ้า Virgin Australia หายไปจริงๆ จะทำให้เหลือเพียงสายการบิน Qantas เป็นรายใหญ่เพียงรายเดียว ซึ่งอาจจะเกิดการผูกขาดทางธุรกิจขึ้นมาได้

 

 

จาก Virgin Australia กลับมามอง “การบินไทย”

แม้การล้มละลายของสายการบินใหญ่ในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในออสเตรเลียเท่านั้น

แต่ Virgin Australia และการบินไทย มีเรื่องที่คล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือ บริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลัง

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สายการบินอันดับสองของแดนจิงโจ้ ขาดทุนต่อเนื่องมาถึง 7 ปีแล้ว

และหากเราจะเปรียบเทียบในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า…

Virgin Australia

ในปี 2018 ทำรายได้ 111,000 ล้านบาท ขาดทุน 13,400 ล้านบาท

ในปี 2019 ทำรายได้ 120,000 ล้านบาท ขาดทุน 6,400 ล้านบาท

 

การบินไทย

ในปี 2018 ทำรายได้ 200,000 ล้านบาท ขาดทุน 11,000 ล้านบาท

ในปี 2019 ทำรายได้ 188,000 ล้านบาท ขาดทุน 12,000 ล้านบาท

 

ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ของการบินไทย (ยอดทรัพย์สิน ลบกับ หนี้สิน) ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

จากส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี 2017 เหลือประมาณ 11,000 ล้านบาทในปีล่าสุด

 

จากรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ระบุว่าการบินไทยเหลือเงินสดเพียงประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งพอจะเป็นค่าใช้จ่ายได้เดือนเดียวเท่านั่น และตอนนี้กำลังเงินสดขาดมือ!!

ซึ่งก็ตรงกับข่าวที่ออกมาในเดือนมีนาคมว่า การบินไทยเสนอแผนงานกู้เงิน 50,000 ล้าน แต่ถูกกระทรวงคมนาคมตีกลับมา เพราะรายละเอียดของแผนยังไม่ชัดเจน

บริษัทจึงต้องกลับมาทบทวนแผน เพื่อทำเรื่องขอค้ำประกันเงินกู้จากทางรัฐบาลใหม่อีกครั้ง หรือไม่ก็ต้องมองหาเงินจากนักลงทุนรายอื่นๆ

 

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าอาจจะมีการลงทุนเพิ่มในการบินไทย จากกลุ่มทุนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคุณเจริญ (ไทยเบฟ), กลุ่ม ปตท. หรือกระทั่ง AOT แต่สุดท้ายก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น

และเราต้องติดตามกันว่าการบินไทย จะสามารถมองหาทางออกจากวิกฤตินี้ได้อย่างไร..!?

 

นี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น..

ก่อนหน้านี้ หน่วยงานวิเคราะห์ด้านการบิน CAPA ได้ออกมาประเมินว่าวิกฤติโควิด-19 ที่กำลังเล่นงานธุรกิจการบินโดยตรง จะทำให้สายการบินหลายแห่งล้มละลายไปในปีนี้

ซึ่งการประเมินนี้ ก็ไปตรงกันกับรายงานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ที่ระบุว่าอนาคตของพนักงานสายการบินทั่วโลก 25 ล้านคน กำลังอยู่บนความเสี่ยง

พวกเขายังเน้นว่า “โดยเฉพาะสายการบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค”

วิกฤติครั้งนี้ Virgin Australia คือสายการบินรายใหญ่เจ้าแรกที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

นี่อาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวิกฤติ แต่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

เราอาจไม่ต้องถามว่า จะเกิดการล้มละลายตามมาอีกหรือไม่ เพราะน่าจะมีเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้า

คำถามก็คือ จะมีอีกกี่สายการบิน หรือมีสายการบินใหญ่รายไหนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ “ล้มละลาย” ในอนาคตอันใกล้…

คุณอย่างไรบ้างครับ!?

 

สรุปเรื่องการล้มละลายของ Virgin Australia สายการบินอันดับสองในประเทศออสเตรเลียทำไมเรื่องดังกล่าวจึงน่าสนใจ!?…

โพสต์โดย Billion Mindset – แนวคิดพันล้าน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020

 

 

ติดตาม Billion Mindset ได้ในหลากหลายช่องทาง

– เริ่มจากช่องทางใหม่ล่าสุด อินสตาแกรม https://www.instagram.com/billionmindset.ig/

– ตามต่อในทวิตเตอร์ https://twitter.com/Billion_Twit

– ติดตามเพจ Billion Mindset – แนวคิดพันล้าน อย่าลืมตั้งค่า See First เพื่อไม่ให้พลาดทุกโพสต์ใหม่นะครับ!!

 

ที่มา:

ย้อนกลับมาดู การบินไทย ในวันที่สายการบินหลายแห่ง อาจล้มละลายใน 2 เดือนข้างหน้า

www.thairath.co.th/news/business/1787728

www.virginaustralia.com/cs/groups/internetcontent/@wc/documents/webcontent/~edisp/fy19-annual-report.pdf

www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=THAI&ssoPageId=5&language=th&country=TH

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-07-02/

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...