Facebook
Twitter
LINE

สรุปเทียบ “ค่าโดยสารรถไฟฟ้า” vs “ค่าแรงขั้นต่ำ” ของประเทศต่างๆ รอบโลก..

 

รถไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งขนส่งมวลชนที่สำคัญของเมืองใหญ่หลายๆ เมือง ทั้งในรูปแบบรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือบนรางลอยฟ้าเองก็ตาม

แต่อย่างไรก็ตาม มีกระแสบนโลกออนไลน์ ตั้งคำถามว่าราคารถไฟฟ้าในเมืองหลวงของไทยนั้น เหมาะสมแล้วหรือยัง!?

เราเลยอยากจะนำข้อมูลเปรียบเทียบจากเมืองใหญ่และเมืองน่าสนใจทั่วโลก เพื่อลองเปรียบเทียบกันว่า “ค่าแรง” และ “ค่าโดยสารนั้น” จะมีสัดส่วนแตกต่างกันเท่าไรบ้าง

(ทั้งนี้ บางประเทศเช่น สิงคโปร์ สวีเดน ไม่ได้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย เราจึงนำข้อมูลสถิติรายได้แรงงานขั้นต่ำโดยประมาณมาแทน)

 

 

คิดเห็นอย่างไร กับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าในไทยกันบ้าง?

สำหรับคุณเองมองว่าแพงเกินไป หรือเหมาะสมกับการใช้ชีวิตแล้ว ลองมาร่วมพูดคุยกันครับ…

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...