#วางแผน40ปีเพื่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมอันทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลก

ย้อนกลับไปในปี 1953 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

พื้นที่ถูกน้ำท่วมกว่า 930,000 ไร่จมอยู่ใต้น้ำ

ความเสียหายกระทบทั้งที่อยู่อาศัย การเกษตร และชีวิตของประชากรกว่า 2,000 คน

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จึงตระหนักได้ว่า พวกเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเป็นการเร่งด่วน!!

 

พื้นที่ซึ่งเสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปี 1953 (สีฟ้า)

 

ต้นกำเนิดแห่ง Delta Works

ที่จริงแล้ว โปรเจ็คบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์ มีการวางแผนว่าจะทำมาก่อนน้ำท่วมใหญ่

แต่เหตุอุทกภัยที่รุนแรง เป็นสิ่งที่ผลักดันให้โครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภายใน 20 วันหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ยุติลง

หน่วยงานศึกษาจัดการสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ หรือที่เรียกว่า Delta ถูกจัดตั้งขึ้นจริงจัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือ พื้นดินของประเทศอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อเกิดพายุ หรือน้ำทะเลหนุน ก็ส่งผลให้พื้นที่ถูกท่วมได้ง่าย

การศึกษาพบว่าปัญหาดังกล่าว สามารถจัดการได้ด้วยระบบจัดการน้ำที่ดี

หนึ่งในนั้นคือการสร้างกำแพงกันคลื่น เขื่อน และประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสม

จนเกิดเป็นโครงการ Delta Works เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

 

เขื่อนกั้นน้ำทะเล อีกหนึ่งโครงการใน Delta Works

 

ถัดมา 5 ปี หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่…

ในปี 1958 กำแพงกันคลื่นแห่งแรก Hollandse Ijssel ได้เปิดใช้งาน

สาเหตุที่จุดนี้ได้สร้างและสำเร็จก่อน (ก่อนกฎหมายทั้งฉบับจะผ่านเสียอีก) ก็เพื่อป้องกันย่านชุมชนจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถัดมา 2 ปี ประตูน้ำ Veerse Gat และ Zandkreek ก็ได้เริ่มใช้งานเพื่อควบคุมน้ำตามไปจากโปรเจ็คท์แรก

ซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำจากทะเลไม่หนุนขึ้นมาที่แม่น้ำแล้ว

ยังมีประโยชน์ทางอ้อมก็คือ ทำให้น้ำกร่อย กลายเป็นน้ำจืด ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย

 

ประตูน้ำที่สามารถปิดลงได้ ขณะเดียวกันก็เปิดให้เรือผ่านได้เช่นกัน

 

ในปี 1959 กฎหมาย Delta ผ่านความเห็นชอบทั้งฉบับ

กฎหมายดังกล่าวพูดถึงแผนงานระยะยาว ในการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ กำแพงกันคลื่น รวมทั้งหมด 14 โครงการ

เบื้องต้นวางงบประมาณไว้ที่ 36,000 ล้านบาท

นอกจากเป็นแผนงานว่าจะก่อสร้างอะไร สร้างที่ไหนบ้างแล้ว

ยังพูดถึงการดูแลรักษาโครงการ ให้ทำงานได้ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตที่น้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าเดิม

รวมถึง “การเก็บภาษีจัดการน้ำ” ซึ่งภาษีดังกล่าวจะถูกนำมาบำรุงรักษาโครงการต่างๆ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างดีอีกด้วย

 

แต่.. เมื่อลงมือก่อสร้างจริง ต้องก่อสร้างเป็นส่วนต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ และตามงบประมาณในแต่ละปีที่ได้มา

จึงทำให้โครงการทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จในปี 1997

นับเป็นเวลาเกือบ 40 ปีหลังจากผ่านกฎหมาย

หรือคิดเป็นเวลา 44 ปี นับจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนั้น

ใช้งบประมาณไปกว่า 200,000 ล้านบาท เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ตอนแรกเกือบ 6 เท่า!!

 

โครงการจัดการน้ำ Delta Works

ภาพโดย GMLive

 

Oosterscheldekering โครงการที่ใหญ่ที่สุดใน Delta Works

 

ความคุ้มค่าของโครงการ??

โครงการจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วม หากเราจะหาประโยชน์ทางตัวเลขตรงๆ ก็จะพบแต่ตัวเลขขาดทุน

แต่ผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้น นับเป็นความสำเร็จและความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

 

อย่างแรก ความสำเร็จของ Delta Works เป็นโครงการจัดการน้ำ ที่โด่งดังไปทั่วโลก

สร้างชื่อเสียงให้เนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านป้องกันน้ำท่วม

กลายเป็นต้นแบบให้หลายประเทศไปศึกษาดูงาน (ซึ่งรวมถึงไทยเองเช่นกัน)

 

ด้านการเกษตร การสร้างกำแพงกั้นคลื่น เขื่อน และประตูน้ำ ยังช่วยจัดทางน้ำให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ

ไล่น้ำทะเลออกจากบริเวณเพาะปลูก เกิดเป็นแม่น้ำและทะเลสาบน้ำจืด ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม

จนเกษตรกรของเนเธอร์แลนด์สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ไม่เผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก จากเดิมที่ 26% ของประเทศนั้นถูกน้ำท่วมเป็นประจำ

จนสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเป็นอันดับ 2 ของโลก คิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านล้านบาทในปี 2017

 

ด้านการคมนาคม สันเขื่อน กลายมาเป็นถนนให้รถสัญจรจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง โดยไม่ต้องใช้เรือหรือขับรถอ้อมไกลๆ ให้เสียเวลาอีกต่อไป

ชาวประมงที่มีเรือเล็ก สามารถจับปลาได้ในพื้นที่ปลอดภัย ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

 

 

แม้จะสำเร็จ แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไป!!

การจัดการน้ำของประเทศนี้ ได้ชื่อว่าดีมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง แต่พวกเขาก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้น

ในปี 2008 หน่วยงาน Delta Commission จัดทำรายงานและค้นพบว่า…

ระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ อาจจะดีไม่พอในการรับมือกับอนาคต

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ยังคงต้องพัฒนาการป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้รองรับระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มขึ้นในปี 190 ปีข้างหน้า

โดยระดับน้ำทะเลอาจจะขึ้นสูงถึง 1.3 เมตรภายในปี 2100

และเพิ่มขึ้นสูงอีก 4 เมตร ภายในปี 2200

ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณอีก 4.6 ล้านล้านบาท ในการพัฒนาโครงการช่วง 90-100 ปีข้างหน้านี้

หากประเมินเป็นตัวเลขแล้วมันอาจจะดูสูงมาก

แต่หากเทียบกับระยะเวลา และผลที่จะได้ในอนาคตนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการดูแลรักษาย่านชุมชน ให้ไม่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วม

ซึ่งจะส่งผลถึงการใช้ชีวิต การทำธุรกิจ การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของประเทศ

รวมถึงชีวิตของคนในประเทศก็ไม่เสี่ยงกับการเสียชีวิต เพราะเหตุน้ำท่วมหนักอีกต่อไป….

 

 

ติดตาม Billion Mindset ได้ในหลากหลายช่องทาง

– เริ่มจากช่องทางใหม่ล่าสุด อินสตาแกรม https://www.instagram.com/billionmindset.ig

– ตามต่อในทวิตเตอร์ https://twitter.com/Billion_Twit

– ติดตามเพจ Billion Mindset – แนวคิดพันล้าน อย่าลืมตั้งค่า See First เพื่อไม่ให้พลาดทุกโพสต์ใหม่นะครับ!!

 

ที่มา:

www.reddit.com/r/MapPorn/search?q=Delta%20Works&restrict_sr=1

www.deltawerken.com/deltaworks/23.html

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...