Facebook
Twitter
LINE

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรม ได้มีการเปิดเสนอราคาเพื่อจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 (แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง) 8.5 ล้านชุด

ซึ่งต่อมามีการเชิญบริษัทต่างๆ จำนวน 24 บริษัท เข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่าผู้ชนะประมูล เสนอราคาต่ำสุดที่ชุดละประมาณ 70 บาท รวมเป็นวงเงินจัดซื้อประมาณ 600 ล้านบาท

แต่กลับเกิดประเด็นปัญหาตามมา..

 

ประเด็นแรกก็คือ ชื่อของบริษัทผู้ชนะประมูล “บริษัทออสแลนด์ แคปปิตอล จำกัด” สร้างความสงสัยให้กับผู้คนที่ได้รู้จัก

บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาในปี 2557 เพื่อทำธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป ก่อนที่งบการเงินปีล่าสุด จะระบุว่าเป็นธุรกิจประเภทกิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีล่าสุดของบริษัทเป็นดังนี้

ปี 2561 ทำรายได้ 4,501 บาท ขาดทุน 342,000 บาท

ปี 2562 ทำรายได้ 2,218 บาท ขาดทุน 41,000 บาท

ปี 2563 ไม่มียอดรายได้ และขาดทุน 26,500 บาท

 

 

นอกจากตัวเลขผลประกอบการแล้ว ตัวเลขฐานะทางการเงินอื่นๆ ของบริษัท ก็ยังเป็นที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น

– ทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000 บาท

– ในปี 2561 มีหนี้สินถึง 12 ล้านบาท ก่อนที่จะลดลงมาเหลือ 4.9 ล้านบาท ในปีล่าสุด

– ส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจุบันยังคงติดลบอยู่ -4.7 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินดังกล่าว จึงสร้างความกังวลให้กับหลายคนที่ได้รับทราบข้อมูล จนเกิดความไม่สบายใจว่าสุดท้ายแล้วบริษัทจะสามารถจัดซื้อได้สำเร็จหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ใหญ่เท่าอีกประเด็น เพราะไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้วทางบริษัท ก็จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่ตกลงไว้ได้สำเร็จ

 

แต่ประเด็นที่มากกว่าเรื่องเงิน คือเรื่องของชุดตรวจ

นั่นคือเรื่องของชุดตรวจที่จัดซื้อจาก Lepu Medical Technology  ของจีน ซึ่งบริษัทตัวแทนของไทยนั้น ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. เป็นที่เรียบร้อย

ปัญหาที่น่าสนใจก็คือ ชุดตรวจเชื้อโควิดดังกล่าว ถูกหน่วยงาน FDA (อย.สหรัฐฯ) ประกาศระงับการใช้งานไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้วยเหตุผลที่ว่าเสี่ยงต่อผลตรวจนั้น “ให้ผลปลอม”

ซึ่งปัญหานี้อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลผู้ป่วย และการดูแลรักษาตามมาได้

ถึงขั้นที่ว่ามีการเรียกคืนสินค้า มีการส่งจดหมายเตือนไปยังผู้ผลิต และไม่อนุญาตให้ทำการวางขาย รวมถึงใช้งานในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย…

 

 

ที่มา:

www.bangkokbiznews.com/news/detail/954357

www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/stop-using-lepu-medical-technology-sars-cov-2-antigen-and-leccurate-antibody-tests-fda-safety

https://www.gpo.or.th/view/475

https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105557122647

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...