ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 นี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องการควบคุมโรค ก็คือเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของคนไทย

บริษัทหลายแห่งปิดตัว หลายแห่งเลิกจ้าง จนทำให้คนขาดรายได้หลักไป

แต่จะเป็นอย่างไรถ้ามีโครงการดีๆ มาช่วยจ้างงานให้คนเหล่านั้นได้มีรายได้ในช่วงวิกฤติ ซึ่งคงจะเป็นเรื่องดีไม่น้อย…

 

บุญรอดฯ ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่กับคนไทยมานานถึง 87 ปี และในวิกฤติแบบนี้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทางบริษัทก็ยังทำโครงการเพื่อช่วยเหลือคนไทยอยู่เช่นเคย

ก่อนหน้านี้ เราน่าจะเคยเห็นข่าวที่บุญรอดฯ มอบเงิน ให้กับโรงพยาบาลหลักทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากเงินบริจาคแล้ว ยังได้สนับสนุนอาหาร และ “น้ำดื่มสิงห์” รวมถึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท
แต่นั่นคือสิ่งที่เห็นบนหน้าข่าวใหญ่ๆ เท่านั้น…

เพราะทางบุญรอดฯ ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มอีกกว่า 50 ล้านบาท และยังมีโครงการอื่นที่ทางบริษัทได้ทำผ่านโครงการที่ชื่อว่า “สิงห์อาสา” ซึ่งช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

 

 

– โครงการในระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้ผ่านการทำงานจิตอาสาดูแลท้องถิ่นของตน

โดยมีการจ้างงานผ่าน 3 โครงการเร่งด่วน คือ

โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า คลอบคลุม 10 จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออก,

โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง คลอบคลุม 20 จังหวัดภาคอีสาน และ

โครงการสิงห์อาสาป้องกันน้ำท่วม คลอบคลุม 7 จังหวัดภาคกลาง

ซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอาหาร

 

– โครงการในระยะยาว

สิงห์อาสา ได้จัดโครงการอบรมเสริมอาชีพ เปิดอบรมฟรีให้กับผู้ที่สนใจ โดยร่วมกับ เครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย, สถาบันอาชีวศึกษา,ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงบริษัทในเครือ

เพื่อนำองค์ความรู้มาอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อไปต่อยอดการประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน

เช่น ฝึกทักษะอาชีพช่างพื้นฐาน อาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ และทักษะการซ่อมแซมสิ่งพื้นฐานที่มีความจำเป็นภายในบ้าน

ด้านอาหารการกิน มีการอบรมการทำอาหารครอบคลุมเครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเครือสิงห์ฯทั่วประเทศ สอนการทำเมนูเด็ด 77 จังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน นำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปประยุกต์ใช้ อบรมเรียนรู้แนวคิดโรงเรียนเกษตรพอเพียงสร้างผลผลิตเลี้ยงตัวเองและจำหน่ายในชุมชน

รวมถึงการอบรมการปลูกพืชพันธุ์ทางการเกษตร ในจังหวัดเชียงราย น่าน และขอนแก่น

 

ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้ ถ้ามองมุมหนึ่งมันก็คือ “วิกฤติ” ทั้งวิกฤติด้านสาธารณสุข และวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน

แต่หากมองอีกแง่มุมหนึ่ง มันก็ยังเป็น “โอกาส” โอกาสดีๆ ที่เราได้เห็นคนไทยทุกฝ่ายช่วยเหลือกันเท่าที่ทำได้

ไม่ว่าจะเป็นประชาชนช่วยกันเอง ธุรกิจเล็กๆ ช่วยเท่าที่ทำได้ หรือกระทั่งธุรกิจใหญ่อย่างบุญรอดฯ ช่วยสังคมไทยผ่านโครงการดีๆ ตลอดเวลาที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 87 ปีนั่นเอง…

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก: Singha R-SA สิงห์อาสา

แสดงความคิดเห็น...