Facebook
Twitter
LINE

บริษัทไหนในสหรัฐฯ ที่มีค่าตอบแทนให้กับ “นักศึกษาฝึกงาน” สูงที่สุด!?

 

 

ว่าด้วยประเด็นของ “เด็กฝึกงาน” ซึ่งกำลังเป็นกระแสในข้อโต้เถียงที่ว่า ตำแหน่งเด็กฝึกงานนั้น ควรจะได้รับเงินเดือนหรือไม่!?

เราเลยขอพาข้ามฟาก ไปดูการจัดอันดับจากทาง GlassDoor เว็บไซต์ด้านการทำงานระดับโลก ที่พูดถึงเรื่องเงินเดือนของเด็กฝึกงานด้วยเช่นกัน

พวกเขารวบรวมสถิติระหว่างเดือนมีนาคม 2018 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อจัดอันดับว่าบริษัทไหน มีค่าตอบแทนเท่าไรบ้าง!?

แล้วก็พบว่า Facebook คือบริษัทที่มีค่าตอบแทนเฉลี่ยให้กับนักศึกษาฝึกงานสูงสุด มากถึงเดือนละ 249,500 บาท

ที่น่าสนใจก็คือ จากทั้ง 25 บริษัทที่จัดอันดับมาว่ามีค่าตอบแทนสูงนั้น เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีถึง 11 บริษัท คิดเป็น 44% ของทั้งหมด

แล้วถ้าเรามาเจาะใน 10 อันดับบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนเด็กฝึกงานสูงสุด จะพบว่า..

ธุรกิจเทคโนโลยี 6 บริษัท Facebook, Microsoft, Saleforce, Apple, Uber และ Apple

ธุรกิจการเงิน 2 บริษัท Capital One และ Bank of America

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 1 บริษัท Amazon

ธุรกิจสื่อ-มัลติมีเดีย-ซอฟต์แวร์ 1 บริษัท Bloomberg

(ซึ่งเอาเข้าจริง เราจะนับทั้ง Amazon และ Bloomberg เป็นธุรกิจเทคโนโลยีด้วยก็ย่อมได้ครับ)

 

หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน Billion Mindset ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ..

 

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...