Facebook
Twitter
LINE

สรุปสินค้า “นำเข้า-ส่งออก” ที่สำคัญของแต่ละประเทศในอาเซียน

 

หลายคนอาจจะยังเข้าใจว่า ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสินค้าส่งออกสร้างมูลค่าหลักๆ คือข้าว ยางพารา หรือทุเรียน

แต่อันที่จริง สินค้าส่งออกที่มูลค่าสูงสุด กลับเป็นอุตสาหกรรม “ยานยนต์” โดยส่งออกทั้งรถยนต์เต็มคัน และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท

และตรงกันข้าม ในเรื่องของการนำเข้า พบว่า “น้ำมันดิบ” คือสินค้าที่ไทยนำเข้ามากที่สุดในแต่ละปี โดยมีข้อมูลย้อนหลังดังนี้..

 

 

ปี 2018 สินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด

1. น้ำมันดิบ 874,236 ล้านบาท

2. เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน 671,550 ล้านบาท

3. เครื่องจักรไฟฟ้า 622,357 ล้านบาท

 

ปี 2019 สินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด

1. น้ำมันดิบ 667,022 ล้านบาท

2. เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน 657,430 ล้านบาท

3. เครื่องจักรไฟฟ้า 551,658 ล้านบาท

 

ปี 2020 สินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด (11 เดือน)

1. เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน 513,157 ล้านบาท

2. เครื่องจักรไฟฟ้า 480,084 ล้านบาท

3. น้ำมันดิบ 477,706 ล้านบาท (คาดว่าการล็อกดาวน์ ส่งผลทำให้นำเข้าน้ำมันดิบน้อย)

 

ในส่วนของสินค้าที่ไทยส่งออกสูงสุด ได้แก่..

ปี 2018 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด

1. รถยนต์ และชิ้นส่วน 927,501 ล้านบาท

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 633,150 ล้านบาท

3. อัญมณีและเครื่องประดับ 383,976 ล้านบาท

 

ปี 2019 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด

1. รถยนต์ และชิ้นส่วน 846,435 ล้านบาท

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 564,626 ล้านบาท

3. อัญมณีและเครื่องประดับ 486,216 ล้านบาท

 

ปี 2020 สินค้าส่งออกมูลค่าสูงสุด (11 เดือน)

1. รถยนต์ และชิ้นส่วน 597,237 ล้านบาท

2. อัญมณีและเครื่องประดับ 547,747 ล้านบาท

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 524,728 ล้านบาท

 

ในส่วนของสินค้าส่งออกและนำเข้าหลัก ของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทีมงานสรุปมาให้ตามข้อมูลในภาพประกอบคอนเทนต์นี้ครับ

หวังว่าจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในด้านการลงทุนให้กับหลายคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับ..

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นในโพสต์ด้านล่าง

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...