Facebook
Twitter
LINE

รวมผลประกอบการ 4 บริษัทเครือ CP ในตลาดหุ้นไทย ปีโควิดเป็นอย่างไรบ้าง?

 

– ปีที่ผ่านมา มีเพียงหุ้นของ Makro เท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก ถ้าเราลงทุนตั้งแต่ต้นปี จนถึงปลายปีจะให้ผลตอบแทนรวมปันผลประมาณ 30%

– แม้ CPF จะมีกำไรก้าวกระโดด แต่นักลงทุนน่าจะมองว่าแนวโน้มของกำไรในอนาคตก็อาจจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่ได้เติบโตในระดับนี้ไปตลอด จึงทำให้ราคาหุ้นก็ไม่ได้บวกสูงขึ้นไปมากนัก

– ในส่วนของ CPALL นั้นก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีของรัฐบาล ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนอกร้านสะดวกซื้อมากขึ้น จนน่าจะทำให้กำไรลดน้อยลงไป

– ในส่วนของ TRUE ปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่สดใสนัก เพราะทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้ยอดผู้ใช้งานไม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ทำให้กำไรลดลงจากปีก่อนกว่า 85%

– อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมมูลค่าธุรกิจทั้ง 4 บริษัทนี้แล้ว จะพบว่ามีมูลค่ากิจการรวมกันถึง 1.06 ล้านล้านบาท ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง PTT ได้เลยเช่นกัน

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...