Facebook
Twitter
LINE

สรุปโครงการใหม่รัฐบาล “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ให้คุณเข้าใจง่ายๆ

ล่าสุดมีกระแสในโซเชียลถึงโครงการใหม่ของรัฐบาล ซึ่งอาจจะทำให้หลายคนสับสนเล็กน้อย เพราะชื่อโครงการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ฟังดูเหมือนว่าจะมีการตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในทุกตำบลของไทย

 

แล้วโครงการนี้คืออะไร!?

หลังจากทีมงานลองอ่านดู พบว่าชื่อโครงการอาจจะทำให้เราสับสนเล็กน้อย เพราะไม่ใช่การไปสร้าง หรือขยายสาขามหาวิทยาลัยใหม่ในทุกตำบล

อันที่จริงก็คือ ทางมหาวิทยาลัย จะลงไปวางโครงการและจ้างงานในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้คนได้มีงานทำรวม 60,000 ตำแหน่งงาน

โดยผู้รับผิดชอบโครงการ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกระทรวง

รัฐบาลระบุว่าจะทำให้เกิดการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

 

 

แล้วโครงการนี้ จ้างงานอะไรบ้าง!?

รัฐบาลระบุว่า โครงการจ้างงานจะเน้นไปยังงานที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้ ตำบลละ 20 คน รวม 60,000 ตำแหน่งงาน ในสาขาต่างๆ เช่น

– การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

– การเฝ้าระวังประสางานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

– การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

– การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่

– การสร้างและพัฒนา Creative Economy

– การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

– การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

– การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

 

 

ใครจะได้รับการจ้างงานโครงการนี้บ้าง!?

คนในชุมชนที่ว่างงาน จะได้รับการจ้างงาน แบ่งออกเป็น

1. ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชนนั้นหรือพื้นที่ใกล้เคียง อัตราจ้าง 9,000 บาท/เดือน

2. บัณฑิตจบมาไม่เกิน 3 ปี กลับมาทำงานในพื้นที่ อัตรา 15,000 บาท/เดือน

3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่างๆ ทั้งอุดมศึกษา อาชีวศึกษา อัตรา 5,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเดือนจะจ่ายผ่านบัตรประชาชน 13 หลัก ทำให้คัดกรองได้ว่าต้องไม่เป็นคนที่มีงานทำจากโครงการก่อนหน้านี้ของทางรัฐบาลอยู่แล้ว

 

งบประมาณโครงการ 10,629 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณโครงการ 10,629 ล้านบาท จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่..

1. ค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา งบประมาณ 7,920 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรม 800,000 บาท/ตำบล หรือรวมทั้งหมด 2,400 ล้านบาท

3. ค่าบริหารจัดการโครงการ 309 ล้านบาท

 

ขณะนี้โครงการผ่านการอนุมัติจากทางคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อครับว่าโครงการจะดำเนินการต่อไปอย่างไร รวมถึงคนในท้องถิ่นนั้นจะสามารถสมัครงานได้ผ่านช่องทางใดบ้าง

หวังว่าคอนเทนต์นี้ จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจถึงโครงการใหม่ล่าสุดนี้ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ..

 

สรุปโครงการใหม่รัฐบาล "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ให้คุณเข้าใจง่ายๆล่าสุดมีกระแสในโซเชียลถึงโครงการใหม่ของรัฐบาล…

โพสต์โดย Billion Mindset เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020

 

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...