Facebook
Twitter
LINE

สรุปโครงการ “เที่ยวปันสุข” ทั้ง 3 แพ็คเกจ ใครได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง!?

 

 

หลังจากวิกฤติโควิด-19 กำลังผ่านพ้นไป ทางภาครัฐก็ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมา ภายใต้ชื่อโครงการ “เที่ยวปันสุข”

สำหรับหลายๆ คนที่กำลังสงสัยว่าโครงการนี้คืออะไร? ใครได้สิทธิ์บ้าง? แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้รับสิทธิ์?

ทางเราขอสรุปแยกแต่ละแพ็คเกจ จากทั้งหมด 3 แพ็คเกจ มาให้เข้าใจกันมากขึ้นครับ..

 

1. แพ็คเกจกำลังใจ

งบประมาณ: 2,400 ล้านบาท

ใครได้สิทธิ์: บุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง อสม. ด้วย

จำนวนสิทธิ์: 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ (จากจำนวนที่คาดว่ามีทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านคน)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางให้บุคลากรทางการแพทย์ รายละไม่เกิน 2,000 บาท

(แต่มีเงื่อนไขที่ว่าต้องเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน)

 

2. แพ็คเกจเราไปเที่ยวกัน

งบประมาณ: 18,000 ล้านบาท

ใครได้สิทธิ์: ประชาชนทั่วไป

จำนวนสิทธิ์: 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:

รัฐบาลจะช่วยออกค่าที่พัก 40% หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สามารถรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 5 คืน

โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องเป็นการเข้าพักนอกจังหวัดที่ตนเองมีทะเบียนบ้านอยู่ และจ่ายด้วยบัตรเครดิต พร้อมเพย์ หรือ QR Code

 

3. แพ็คเกจเที่ยวปันสุข

งบประมาณ: 2,000 ล้านบาท

ใครได้สิทธิ์: ประชาชนทั่วไป

จำนวนสิทธิ์: 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:

รัฐบาลช่วยออกค่าโดยสาร สูงสุดไม่เกิน 40% หรือไม่เกิน 1,000 บาท

ใช้ได้กับการเดินทางทุกประเภท ทั้งรถประจำทาง รถไฟ เครื่องบิน หรือรถเช่า

เบื้องต้นจะมีสายการบินร่วมโครงการ โดยนำตั๋วโดยสาร 2,000,000 ใบมาเสนอขายร่วมกับโครงการนี้

 

การลงทะเบียน ทำอย่างไร!?

ใครที่อยากรับสิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

(ระวังเว็บไซต์ที่ออกมาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ เพราะเสี่ยงเป็นการให้ข้อมูลกับเว็บปลอมครับ)

 

หวังว่าข้อมูลสรุปเหล่านี้ จะช่วยให้หลายคนที่มีข้อสงสัยในโครงการเที่ยวปันสุข ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ…

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...