Facebook
Twitter
LINE

ในเรื่องของการลงทุน มีเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากอยู่อย่างหนึ่งว่า เราจะเลือกลงทุนในหุ้นของธุรกิจเติบโตสูง ความเสี่ยงอาจสูงตามไปด้วย และส่วนใหญ่ธุรกิจเหล่านี้ยังต้องการที่จะนําเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่อง จึงอาจยังไม่มีเงินนำมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

หรือถ้าจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่เติบโตแล้ว มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจแลกมาด้วยโอกาสเติบโตของธุรกิจในอนาคตที่น้อยกว่า

ทาง abrdn (อเบอร์ดีน) ก็เลยเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับนักลงทุน ด้วยการนําเสนอกองทุนที่จะคัดสรร ผสมผสานเอาธุรกิจที่เติบโต และธุรกิจที่จ่ายเงินปันผลสมํ่าเสมอ มาอยู่ในกองทุนเดียวกันซะเลย

กองทุน ABGDD ที่เปิดใหม่ และกำลังได้รับเสียงตอบรับดีจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากนี้ มีอะไรน่าสนใจบ้าง? มาติดตามสรุปกันครับ…

 

 

คำถามแรกก็คือ กองทุนนี้ลงทุนอะไร?

ABGDD จะลงทุนในกองทุนหลักของ อเบอร์ดีนที่มีชื่อว่า Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund ซึ่งกระจายการลงทุนไปยังบริษัทชั้นนําทั่วโลก ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ

ข้อดีอย่างแรกก็คือกองทุนหลักมีการปันผลที่สมํ่าเสมอ โดยกองหลักลงทุน 95% ในหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า แล้วก็ 5% ลงในหุ้นที่จ่ายปันผลพิเศษ ทําให้กองมีความสามารถในการจ่ายกระแสเงินสดได้อย่างสมํ่าเสมอ เทียบเป็นสัดส่วนต่อปีแล้วอยู่ที่ราวๆ 5-6% ต่อปี

กองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไป

ที่สําคัญก็คือกองทุนหลักเป็นกองทุน Active Management ซึ่งผู้จัดการกองทุนและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก จะคอยคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน พร้อมปรับน้ำหนักการลงทุน เพื่อให้พอร์ตคงไว้ซึ่งบริษัทที่มีธุรกิจโดดเด่นอยู่เสมอ

รูปแบบกองทุนครอบคลุม มีทั้งกองทุนแบบสะสมมูลค่า เอาผลตอบแทนที่ได้ไปลงทุนต่อ กองทุนแบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ สร้างโอกาสรับกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
และกองทุน SSF ให้เลือก

 

ตัวอย่างของธุรกิจที่ลงทุน และกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

จะพบว่าไม่ได้มีการลงทุนที่กระจุกตัวในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจไหนเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น 3 บริษัทหลักๆ
Apple 3.00%
Microsoft 2.30%
Alphabet 1.90%

ทั้ง 3 บริษัทที่อยู่ในพอร์ตมากที่สุด มีสัดส่วนการลงทุนในขณะนี้รวมกันเพียง 7.20% ของพอร์ตการลงทุนเท่านั้น จึงแสดงให้เห็นถึงการกระจายไปในหลากหลายธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ จะพบว่ากองทุนหลักของ ABGDD จะเน้นการลงทุนในบริษัทสัญชาติอเมริกันเป็นหลัก

 

อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือกองทุน ABGDD มีรูปแบบของกองทุนให้เราได้เลือกกันครบทั้ง 3 ประเภท

ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสะสมมูลค่า ABGDD-A สําหรับนักลงทุนที่อยากคว้าโอกาสเติบโตสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆ โดยการนําผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ได้จากกองทุนหลักไปลงทุนต่อเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นไปอีก

หรือกองทุนแบบ Auto Redemption ABGDD-R สําหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับกระแสเงินสดรายเดือนอย่างสมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องเสียภาษี

ล่าสุดกองทุนเพิ่งมีการทำ Auto Redemption ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งใครที่ลงทุนใน ABGDD-R ไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้รับ เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนประมาณ 0.037 บาทต่อหน่วยเข้าบัญชีไปแล้ว

รวมไปถึงกองทุน ABGDD-SSF ในรูปแบบกองทุนลดหย่อนภาษีสําหรับคนวัยทํางานอีกด้วย ซึ่งเป็นตัวเลือกน่าสนใจสําหรับใครที่สนใจการลงทุนรอบโลกในธุรกิจที่มีคุณภาพ และยังมีโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/3azP2Mn

 

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีเป้าหมายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ตัวชี้วัดแสดงในรูปสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวกับกองทุนหลัก โดยมิได้ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ลงทุุนควรศึกษาข้อมููลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุุไว้ในคู่มือการลงทุุนในกองทุุนรวม

การจ่ายเงิน

Advertisement

แสดงความคิดเห็น...